Wat houdt de excursie in?

 

De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. De inmiddels bijna 1000 verkochte exemplaren én drie keer uitverkochte Masterclass Prettige Plekken bevestigt de belangstelling voor dit onderwerp.

Het idee

De opzet van de excursie is in basis gelijk aan die van de succesvolle masterclass. Met in de ochtend een inleidend en theoretisch deel waarin de richtlijnen van Prettige Plekken worden toegelicht en besproken aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden. Na de lunch gaan we schouwen in de gastheerstad. We sluiten af met een evaluatie van de schouw, vragen en een afsluitende borrel. Het enige, niet onbelangrijke, verschil is dat de bijeenkomst in úw stad plaatsvindt. 


Wat houdt de excursie in?
 

Uw rol als gastheer

Uw rol als gastheer

Als gastheer van een van de excursies profiteert u van de volgende voordelen:

  • De sprekers/auteurs van Prettige Plekken bezoeken vooraf uw stad om de schouw voor te bespreken en eventuele andere bijzonderheden met u door te nemen;
  • Op de dag zelf zullen naar verwachting 15-20 deelnemers actief meekijken met uw stad en u (on)gevraagd van input voorzien;
  • U krijgt de gelegenheid om een artikel te publiceren over een actueel thema of project in uw gemeente in een van de titels van Acquire zoals Straatbeeld, BuitenSpelen, Stedebouw & Architectuur, Verkeer in Beeld;
  • U neemt zelf met drie collega’s gratis deel aan uw excursie;
  • U kunt bevriende relaties (andere overheden, adviseurs) een persoonlijke uitnodiging sturen en hen een korting bieden van € 75,- op de deelnameprijs van € 345,-.

 

 

Algemene informatie over de excursie

Wat verwachten we van u

Het totale pakket aan advisering, gastheerschap en publiciteit zoals hierboven beschreven kost € 2.500,-. Wanneer u de locatie- en cateringkosten voor uw rekening neemt, verrekenen we € 1.500,- met dit tarief en betaalt u slechts € 1.000,-. Deelnemers van buiten de gastheerstad betalen het reguliere masterclass-tarief van € 345,-. 

Meer weten?
Heeft u belangstelling voor de excursie en/of wilt u meer weten? Neem dan even contact op met Geert Dijkstra op 038-4606384 of geert@acquirepublishing.nl.