Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte 

De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor

de leefbaarheid van steden en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van 'openbare ruimte' hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, adviseurs bij Bureau KM', het boek Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte  geschreven. Gebaseerd op eigen werk, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep. Bekijk het inkijkexemplaar.

  • Zeven thema’s: aantrekkelijk, sociaal veilig, toegankelijk en bereikbaar, beweegvriendelijk, sociaal,  kindvriendelijk, groen.
  • Ruim 500 ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor de schaalniveaus blok, buurt en stad en voor pleinen en parken.
  • Concreet en praktisch toepasbaar voor programma’s van eisen, ontwerpen, herontwikkeling, discussie, etc.
  • Leuke ‘weetjes’ en vele niet eerder gepubliceerde richtlijnen.
  • Foto’s van plekken en projecten uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland.
 Alle richtlijnen zijn tot stand gekomen na uitgebreide toetsing door een brede expertgroep.

 


Nieuwe masterclass ‘Gezonde openbare ruimte’

Een goed ingerichte openbare ruimte stimuleert gezond gedrag en bevordert de gezondheid. Covid-19 heeft de belangrijke rol van de woonomgeving voor onze gezondheid alleen maar zichtbaarder gemaakt. Maar… hoe creëer je gezonde openbare ruimte?

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om gezondheid mee te nemen in ruimtelijke opgaven. De tweedelige online masterclass ‘Gezonde Openbare ruimte’ op 2 en 9 juni biedt volop handvatten en inspiratie om (samen) te werken aan een gezonde omgeving. De masterclass is zowel interessant voor professionals in het ruimtelijke als in het sociale en gezondheidsdomein.

Doelgroepen
Deze masterclass is interessant voor o.a. gemeenten, GGD’s, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en adviseurs, die willen bijdragen aan een gezonde openbare ruimte. Om het persoonlijk te houden en echt de diepte in te kunnen is er plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Wat doe je anders na het volgen van deze masterclass?

  • Je weet waar je qua planning en ontwerp op moet letten als je een openbare ruimte wilt maken, die allerlei type bewoners uitnodigt tot wandelen, sporten, spelen en bewegen.
  • Je hebt inzicht welke concrete, soms simpele, aanpassingen je in de openbare ruimte kunt doen om te zorgen dat die ook daadwerkelijk goed en gezond wordt gebruikt.
  • Je begrijpt wat ‘het juiste groen’ op de juiste plek is, zodat het effect op de gezondheid optimaal is.

 

 

 


Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte is een publicatie van:

 

Een merk van: