Verdiepingsdag Prettigste Plekken

Groen is goed voor mens en milieu. Daar is geen discussie over. Toch leidt groen niet automatisch tot een fijne omgeving of een goed gebruikte openbare ruimte. Het Prettige Plekken-principe biedt concrete ruimtelijke richtlijnen om groen zo in te passen dat het ook daadwerkelijk goed gebruikt en beleefd wordt. Omdat het de gebruiker centraal stelt, is het een unieke aanvulling op de bestaande kennis.

Passend groen, hoe moet ik dat doen?
Samen met gemeente Nijmegen nodigen Kyra Kuitert en Rosemarie Maas, auteurs van Prettige Plekken, u van harte uit voor de Verdiepingsdag Prettigste Plekken. Op deze dag wordt ingezoomd op groen als kansrijk instrument om prettige plekken te realiseren én een bijdrage te leveren aan doelstellingen op het gebied van klimaat, gezondheid, beweging en beleving.

De verdiepingsdag wordt mede georganiseerd naar aanleiding van de 1.000ste klant die het Handboek Prettige Plekken heeft gekocht en/of de masterclass Prettige Plekken heeft gevolgd. 

De drie beloftes van de Verdiepingsdag

  1. U leert groen zo in te passen dat het goed gebruikt en beleefd wordt.
  2. U leert hoe u eentonig of onveilig groen kunt transformeren naar een prettige plek.
  3. We faciliteren theorie, ervaringsuitwisseling en casuïstiek over centrumgebied Nijmegen en bloemkoolwijk Dukenburg.


Kent u Prettige Plekken nog niet? Kom dan naar de introductie die de auteurs voorafgaand aan het officiële programma verzorgen.


Programma op hoofdlijnen 
Op de Verdiepingsdag delen vakgenoten hoe ze tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de Prettige Plekken-principes. Dat maakt de dag interessant voor mensen die Prettige Plekken wel én niet kennen. Verder nemen de auteurs en de groenadviseurs van Boomkwekerij M. van den Oever u mee door diverse openbare ruimte praktijkvoorbeelden, waarom deze wel of juist niet werken.

Tijdens een wandeling door de Nijmeegse binnenstad doet u live praktijkervaring op door verschillende soorten openbare ruimten te analyseren. De dag sluit af met een interactieve workshop om de opgedane kennis direct toe te passen. De casus is een typische eind jaren ‘60 bloemkoolwijk: Dukenburg.


Voor wie
Prettige Plekken is verschenen als boek en masterclass en is  inmiddels meer dan 1.000 keer ingezet door stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, medewerkers GGD, medewerkers ingenieursbureaus, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, wijk- en buurtregisseurs, fabrikanten en adviesbureaus.

Meld u vandaag nog aan
Behoefte aan inspiratie en uitwisseling met vakgenoten over groen, beleving en hun onderlinge relatie? Kom dan op 26 november 2019 naar de Verdiepingsdag Prettigste Plekken. Uw aanmeldopties:

-          Deelname aan de Verdiepingsdag met introducerende mini-masterclass (vanaf 09:30 uur), inclusief exemplaar van het Handboek Prettige Plekken.
Basistarief: € 149,-

-          Al in het bezit van het Handboek Prettige Plekken? Kom dan met € 50,- korting naar de verdiepingsdag (exclusief mini-masterclass).
Los tarief: € 99,-

-          Heeft u in het verleden de Masterclass Prettige Plekken gevolgd? Dan geniet u van gratis toegang tot de Verdiepingsdag.
Gratis deelname


Over Prettige Plekken
Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van 'openbare ruimte' hebben Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, gebaseerd op eigen werk, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep, het boek Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte geschreven. Lees meer over het boek.