Masterclass Gezonde Openbare Ruimte

21 Juni | Zwolle 

Nu gezondheid opgenomen gaat worden in de nieuwe Omgevingswet, liggen er kansen om het thema een volwaardige plek te geven in het ruimtelijke domein. De openbare ruimte zou gezond gedrag moeten bevorderen, doordat hij uitnodigt tot bewegen, spelen, sporten en ontmoeten. Maar hoe plan en ontwerp je een gezonde openbare ruimte? 

Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de ruimtelijke voorwaarden die leiden tot een gezonde openbare ruimte. Er komt een variëteit aan thema’s en plekken aan de orde: van aantrekkelijke 

Prettige Plekken

en veilige sport- en speelgelegenheid in de buurt tot routes en parken. Zo leert u de ruimtelijke succesfactoren van een gezonde openbare ruimte herkennen. De masterclass Gezonde Openbare 

Ruimte focust op sporten, spelen, bewegen, ontmoeten en rust en stilte in de openbare ruimte.


Voor wie?
Landschapsarchitecten,stedenbouwkundigen, toeleveranciers, belangenverenigingen, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, beleids- en beheermedewerkers bij kleine én (middel)grote gemeenten.

Lees hier het uitgebreide programma »