Programma 

09.30 - 10.30 uur                                                                                                                           


Exclusieve mini-masterclass Prettige Plekken
Voor 'nieuwelingen' die het Handboek Prettige Plekken nog niet hebben gelezen of niet de masterclass Prettige Plekken hebben gevolgd. Auteurs Rosemarie Maas en Kyra Kuitert van Bureau KM leggen kort maar krachtig het hoe en waarom van het handboek uit en leren u alles over de basisvoorwaarden van een succesvolle openbare ruimte. Met deze kennis gaat u goed voorbereid de rest van de dag in.

Deze mini-masterclass is alleen toegankelijk voor deelnemers met het basistarief.

10.30 – 10.45 uur 

Inloop
10.45 – 11.00 uur


''Even bijpraten''
Deel met vakgenoten hoe u het Handboek Prettige Plekken tot nu toe heeft gebruikt en wat het in de praktijk oplevert. Kunnen bijvoorbeeld collega’s uit andere sectoren er ook mee uit de voeten? Wij zijn benieuwd!

11.00 – 11.50 uur


Nut & Noodzaak van Prettige (Groene) Plekken en actuele opgaven
Nederland staat voor een groot aantal opgaven met betrekking tot de openbare ruimte, zoals gezondheid (sporten, spelen, bewegen en ontmoeten), klimaatadaptatie en vergroening. Rosemarie en Kyra geven op basis van de Prettige Plekken-principes en hun meest recente onderzoek richtlijnen en voorbeelden van waar het wel of juist niet goed gaat. Samen gaan we ontdekken waarom en gaan we in gesprek over uw ervaringen en vraagstukken.

11.50 – 13.00 uur 


Wandeling
Tijdens een gezamenlijke wandeling door de Nijmeegse binnenstad zullen we verschillende soorten openbare ruimten (pleinen, woonstraat, winkelgebied en rivierfront) analyseren aan de hand van de vier V’s (Veiligheid, Variatie, Verblijf, Verplaatsing). Tevens kijken we waar kansen liggen voor vergroening.


13.00 – 13.30 uur

Lunchbreak
13.30 – 14.00 uur


De 6 nieuwe Leefwerelden van morgen - een succesvolle vergroeningsmethodiek
Onder leiding van directeur Marwin Dekkers nemen de groenadviseurs van Boomkwekerij M. van den Oever u mee langs een nieuwe vergroeningsmethodiek, op basis van zes leefwerelden van morgen.

14.00 – 14.40 uur


Verdieping Groen en Gebruik
Groen is goed voor mens en milieu, maar groen leidt niet automatisch tot een prettige en goed gebruikte openbare ruimte. Hiervan getuigen de vele zeer groene wijken in Nederland die als eentonig en sociaal onveilig worden ervaren. Nu er een grote groenopgave aankomt, is het van extra belang om dat groen zo in te passen dat het wél tot een prettige openbare ruimte leidt. Hoe doe je dat? Bureau KM geeft concrete richtlijnen en ondersteunt deze met inspirerende beelden uit binnen- en buitenland voor allerlei soorten plekken en gebruik.

14.40 - 15.00 uur

Koffiebreak
15.00 - 15.40 uur


Terugkoppeling wandeling
Aan de hand van foto’s bespreken we wat we hebben gezien tijdens de wandeling en kijken we gezamenlijk hoe we op basis van de vier V’s, de richtlijnen voor groen en gebruik van Bureau KM en de groene leefwerelden van M. van den Oever de locaties kunnen verbeteren.

15.40 - 16.30 uur


Casus Dukenburg
Met alle inspiratie en nieuwe inzichten van de verdiepingsdag gaan we in een interactieve workshop aan de slag met de casus Dukenburg. Dit stadsdeel uit de jaren ’60 en ’70 met zeven bloemkoolwijken kent negentig nationaliteiten en een enigszins vergrijzende bevolking. De problematiek in deze wijken is waarschijnlijk voor een ieder herkenbaar: veel maar slecht gebruikt groen. Samen gaan we op zoek naar concrete oplossingen voor een aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. 


16.30 - 17.00 uur


Afronding en borrel